Waiting
SumDU

РЕЄСТР
форм документів сервісу системи управління якістю діяльності
«Форми документів СумДУ»

Перелік форм документів реєстру

№ з/п Назва форми документу Версія
форми
Дата
затвердження
1 Наказ про зміну прізвища (імені) докторанта/аспіранта 04 №0633-І від 10.11.2016 р.
1 Наказ про зміну прізвища (імені) співробітника 01 №0608-І від 01.11.2016 р.
1 Журнал обліку щоденного виїзду-заїзду транспортних засобів за абонементним талоном 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
2 Журнал обліку виїзду-заїзду транспортних засобів за номерною карткою 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
3 Журнал перевірки роботи автостоянки 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
4 Журнал обліку транспортних засобів з пошкодженнями та/або некомплектністю 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
5 Облікова картка 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
6 Відомість обліку квитанцій за оплату послуг строкового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
7 Відомість обліку квитанцій за оплату послуг добового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
8 Акт про порушення вимог щодо короткострокового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
9 Заява в зв'язку з втратою номерної картки 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
10 Договір про надання послуг з короткострокового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
11 Абонементний талон на строкове користування місцем для стоянки транспортного засобу 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
12 Номерна картка 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
1 Сертифікат лікаря-спеціаліста 01 №0178-І від 05.04.2017 р.
  1. Облік навчальної роботи
1 Індивідуальний план роботи викладача та її облік 02 Наказ МОНУ №683 від 05.06.2013 р.
2 Індивідуальний план роботи викладача та її облік (вкладиш) 02 Наказ МОНУ №683 від 05.06.2013 р.
3 Журнал обліку роботи викладача 01 №975-І від 21.11.2014 р.
4 Облік результатів заліків і екзаменів 01 №975-І від 21.11.2014 р.
5 Журнал обліку роботи академічної групи (тижневий) 01 №975-І від 21.11.2014 р.
6 Журнал реєстрації відомостей успішності студентів 01 №975-І від 21.11.2014 р.
7 Журнал реєстрації видачі академічних довідок 01 №955-І від 14.11.2014 р.
8 Навчальна картка студента 03 №0544-І від 14.09.2016 р.
9 Індивідуальна відомість обліку успішності студента 02 №0697-І від 27.12.2016 р.
  2. Документи осіб, що навчаються та випускників
1 Залікова книжка студента для навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 03 №0515-І від 29.08.2016 р.
2 Залікова книжка студента для навчання на другому рівні вищої освіти (спеціаліст, магістр) 03 №0515-І від 29.08.2016 р.
3 Залікова книжка студента (вкладиш) для навчання на другому рівні вищої освіти (спеціаліст, магістр) 03 №0515-І від 29.08.2016 р.
1 Повідомлення про проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання екзаменаційної сесії 02 №1044-І від 20.11.2015 р.
2 Довідка-виклик про участь у сесії 03 №0608-І від 01.11.2016 р.
3 Довідка-виклик для складання державних іспитів (атестації) 03 №0608-І від 01.11.2016 р.
4 Довідка-виклик для підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) 03 №0608-І від 01.11.2016 р.